วิดีโอ

EP.1 โอกาสในอากาศ

ง่ายๆ แค่ทุกคน เข้ามา ร่วมกัน Sharing "ซื้อกินซื้อใช้" ร่วมกันสร้างโอกาส โดยพวกเราเอง และเพื่อพวกเราเอง นี่แหละคือ Sharing Economy (สร้างรายได้จากการพึ่งพากัน)

ชีวิตกับการเป็นหนี้

คุณมานะ แสงแก้ว ผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลปลดหนี้ 1 แสนบาท เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ทำรายจ่ายให้เป็นรายได้

สาส์นจากผู้บริหารโครงการ สวัดดีปีใหม่ 2562

สวัดดีปีใหม่สมาชิกโครงการทุกท่าน ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความปรารถนาดี ที่มีต่อโครงการมาโดยตลอด

ตรงจุด และตรงใจ โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้

โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ เดินทางสัญจรจังหวัดศรีสะเกษ

แนะนำโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้

โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้คืออะไร ?

ข้าวคุณธรรม หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

วัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงถั่งเช่าของเรามาจากข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด

วิถีแห่งจอมยุทธ ตอน จอมยุทธสายธรรม

พวกเราพึงปฎิบัติ และบริหารงานด้วยธรรม

กิจกรรม และข่าวสาร

งานสัมนา สุขภาพดีปลดหนี้ได้

ทางสมาชิกที่มีเป้าหมาย และอุดมการณ์เดียวกันได้มาปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อดำเนินโครงการไปอย่างมีทิศทาง และประสิทธิภาพ

มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

การเสวนาของผู้รู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การสาธิตการทำอาหารอินทรีย์ ชิมอาหารอร่อยฝีมือเชฟ รวมทั้งซื้อสินค้านาทีทอง ในส่วนของนิทรรศการให้ความรู้นั้น มีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการมีชีวิตแสดงถึงผลสำเร็จของการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์

หน่วยงาน iTAP เยี่ยมชมฟาร์มจอมยุทธ

บริษัท อนัตตา สมาร์ท เฮลท์ จำกัด ได้ร่วมกับทาง iTAP (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) วิจัยและค้นคว้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพภายใต้นวัตกรรมสร้างสุขภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

บริษัท อนัตตา สมาร์ท เฮลท์ จำกัด ร่วมกับ ทางอุตสาหกรรม ภาค9 นำเทคโนโลยี และความรู้มาพัฒนาการเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่

งานเปิดป่ารุกขชาติ

เสวนากับลุงจุก ปราชญ์หมอดิน สอนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถั่วงอกคอนโด, ฮอร์โมนไข่ ,น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น โดย อาจารย์สุพัฒน์ สอนทำน้ำนัว โดยคุณลูกจันทร์ “แมะ” จุดสะท้อนฝ่าเท้า โดย อ.วีรศิลป์