วิดีโอแนะนำ

EP.1 โอกาสในอากาศ

ง่ายๆ แค่ทุกคน เข้ามา ร่วมกัน Sharing "ซื้อกินซื้อใช้" ร่วมกันสร้างโอกาส โดยพวกเราเอง และเพื่อพวกเราเอง นี่แหละคือ Sharing Economy (สร้างรายได้จากการพึ่งพากัน)

ชีวิตกับการเป็นหนี้

คุณมานะ แสงแก้ว ผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลปลดหนี้ 1 แสนบาท เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกโครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ทำรายจ่ายให้เป็นรายได้

ตรงจุด และตรงใจ โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้

โครงการสุขภาพดีปลดหนี้ได้ เดินทางสัญจรจังหวัดศรีสะเกษ